Home / Sąvokos / S / Simbolizmas

Simbolizmas

Simbolizmas. XIX a. pab.–XX a. pr. meno srovė. Iškėlė simbolio reikšmę, manė, kad simbolis sieja kasdienę patirtį su aukštesniąja būtimi. Literatūra daug ką perėmė iš romantizmo. Labiausiai išplėtotos lyrika ir drama. Lietuvių literatūroje susiformavo XX a. I pusėje. Simbolizmo atstovai – Motiejus Gustaitis, Faustas Kirša, Vincas Mykolaitis-Putinas ir kiti. Dailėje būdingi antikiniai siužetai, fantastiniai elementai. Simbolizmo elementų turėjo Mikalojaus Konstantino čiurlionio, Petro Rimšos, Pauliaus Galaunės ir kitų darbai.