Home / Sąvokos / S / Skirtinė žemė

Skirtinė žemė

Skirtinė žemė. žemė, skirta valstiečiams už tam tikrą rentą. Skirdavo dvarininkas, valstybė, bažnyčia. į skirtinės žemės savoką neįėjo bendrai su dvaru naudojami miškai, ganyklos, vandenys.