Home / Sąvokos / S / Skuodo mūšis

Skuodo mūšis

Skuodo mūšis. įvyko 1259 m. pradžioje tarp lietuvių (žemaičių) ir Livonijos ordino. Eiliuotosios Livonijos kronikos duomenimis, žemaičių kariuomenę sudarė apie 3000 karių. Su grobiu grįžtančią iš Kuršo pasivijo Livonijos ordino kariuomenė. Livonijos ordinas mūšį pralaimėjo: žuvo 33 riteriai ir daug karių. šių kautynių baigtis ir kiti sėkmingi žemaičių kariniai veiksmai paskatino 1259 metais sukilti žiemgalius.