Home / Sąvokos / S / Socializmas

Socializmas

Socializmas. Valstybės santvarka, kai gamybos priemonės ir gaminių paskirstymo aparatas priklauso visuomenei. Terminas pradėtas vartoti XIX a. pirmoje pusėje. Bendros nuosavybės idealas keltas jau Antikos laikais ir vėliau (Pitagoras, T. Moras, T. Kampanela, ž. ž. Ruso). XIX a. pradžios socializmas vadinamas utopiniu (C. H. Sen Simonas). Utopiniai socialistai tikėjo, kad visuomenę galima pertvarkyti tam tikroje valstybėje privačiai, be valstybės pagalbos. XIX a. viduryje susiformavo anarchistinis, revoliucinis socializmas, socialistinis reformizmas. Anarchistiniai socialistai teigė, kad dabartinė valstybė turi būti sugriauta. Revoliuciniai socialistai (K. Marksas, F. Engelsas) siekė socialinės revoliucijos, teigė klasių kovą. Reformistinio socializmo atstovai pasisakė už tai, kad dabartinis valstybės aparatas nebūtų griaunamas, o keičiamas reformų keliu. Dar skiriamas valstybinis socializmas (reformos gali būti vykdomos iš viršaus per valstybę), krikščioniškas socializmas (remiasi visų tikinčiųjų vienybe).