Home / Sąvokos / S / Stačiatikybė

Stačiatikybė

Stačiatikybė (ortodoksija, pravoslavybė). Viena iš pagrindinių (greta katalikybės ir protestantų) krikščionių krypčių. Trejybės dogma šv. Dvasios šaltiniu laiko tik Dievą Tėvą. Nepripažįsta skaistyklos, atlaidų. Dvasininkija skirstoma į juodąją (vienuolius), kuri užima aukščiausius postus valstybėje ir baltąją. Celibatas privalomas tik vienuoliams.