Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / S / Statutas

Statutas

Statutas. Teisės aktų, normų rinkinys, turintis teisyno elementų. LDK laikais galiojo teisynas – Lietuvos Statutas, buvo atskiri miestų, cechų statutai. 1915–40 m. Lietuvoje galiojo carinėje Rusijoje parengtas Baudžiamasis statutas, 1924–39 m. Klaipėdos krašte – Klaipėdos krašto statutas. Savo statutus turi kariuomenė, valstybės įstaigos, įmonės, aukštosios ir specialiosios mokyklos.