Home / Sąvokos / S / Stolypino reforma

Stolypino reforma

Stolypino reforma. Valstiečių žemėvaldos reforma Rusijos imperijoje. Pradėta caro įsaku 1906, 1910 priimtas reformos įstatymas. Reforma sustabdyta 1917metais. Lietuvoje reforma vykdyta 1907–14 metais. Reformos esmė – kaimų skirstymas į vienkiemius. Panaikinta 1557 m.Valakų reformos metu sukurta valstiečių žemėtvarka: rėžiai, tarpurėžiai, laukų išmėtymas. Jei 2/3 kaimo valstiečių nutardavo skirstytis, nutarimas buvo privalomas visiems. Išskirstyti į vienkiemius 1743 Kauno gubernijos, 717 Vilniaus gubernijos kaimai. Stolypino reforma paspartino kapitalizmo vystymąsi kaime, valstiečių socialinę nelygybę, sudarė sąlygas savarankiškai ūkininkauti.