Home / Sąvokos / S / Sufraganas

Sufraganas

Sufraganas. Katalikų vyskupas ordinaras arkivyskupo, metropolito atžvilgiu.