Home / Sąvokos / Š / šaulių sąjunga

šaulių sąjunga

šaulių sąjunga, Lietuvos šaulių sąjunga. Pusiau karinė organizacija. Veikė 1919–1940 m. Lietuvoje. Buvo suskirstyta į rinktines, kuopas, būrius ir skyrius. Rinktinėms vadovavo apskričių karo komendantai. Turėjo savo chorus, orkestrus, teatrus, sporto klubus, leido žurnalą „Trimitas“ (1920–1940). Sąjungos struktūrą ir principus parengė Vladas Putvinskis. Sąjunga priklausė Krašto apsaugos ministerijai.