Home / Sąvokos / Š / šiaulių ekonomija

šiaulių ekonomija

šiaulių ekonomija. XVI a. pab. – XVIII a. pab. didžiausia LDK valstybinė žemės valda. šiaulių ekonomijai priklausė dab. Joniškio rajonas, didžioji šiaulių rajono dalis, Pakruojo ir Radviliškio rajonų vakarinės dalys. įsteigta 1589 m., XVI a. pabaigoje suskirstyta į Joniškio, Radviliškio, šiaulių, žagarės traktus (XVII a. pab. įsteigtas Gruzdžių traktas) ir vaitystes, XVIII a. pabaigoje – į gubernijas ir raktus. Iki 1765 m. šiaulių ekonomiją nuomojo LDK pareigūnai – etmonai, kancleriai, maršalkos, iždininkai (daugiausia Radvilos, Sapiegos, Antanas Tyzenhauzas). 1769 m. įvyko šiaulių ekonomijos valstiečių sukilimas. 1794 m. Jekaterina II šiaulių ekonomiją padovanojo Platonui Zubovui kaip privačią valdą.