Home / Sąvokos / Š / šiaurės karas

šiaurės karas

šiaurės karas (1700–1721). Rusijos ir švedijos karas dėl Baltijos ir jos pakraščių. Be Rusijos, su švedija įvairiu laiku dar kariavo žečpospolita, Danija, Saksonija, Prūsija ir Hanoveris. Per XVI ir XVII a. karus švedija buvo įsigalėjusi Baltijoje, į kurią pretendavo didžiąja Europos valstybe ketinanti tapti Rusija. švedai buvo sutriuškinti generaliniame Poltavos mūšyje (1709). Karas baigėsi 1721 m. Nyštadto taika (1721 09 10). Rusija atgavo Nevos žiotis, prisijungė švedų valdytą Vidžemę iki Dauguvos (Latgala liko Respublikai), įgijo apie 900 km pajūrio nuo Vyborgo iki Rygos. Ji tapo didžiąja Europos valstybe. švedija ir Danija tokią padėtį prarado. Sustiprėjo Prūsijos karalystė. Karas paspartino ekonominį ir politinį žečpospolitos smukimą, į jos vidaus reikalus ėmė kištis užsienio valstybės, ypač Rusija.