Home / Sąvokos / Š / šiaurės Lietuvos fazė

šiaurės Lietuvos fazė

šiaurės Lietuvos fazė. Besitraukiančio Viurmo ledyno sustojimo riba Lietuvos teritorijoje. Ji eina nuo Nidos per Ventės Ragą, Priekulę, Klaipėdą, Kretingą, Skuodą į Kuršą, o iš ten staigiai pasuka į pietryčius – per Naująją Akmenę, Linkuvą ir Likėnus Nemunėlio Radviliškio link. Ledynui esant šiaurės Lietuvos galinių morenų ruože, nuo jo į pietus ir pietvakarius plūdo gausios tirpsmo vandenų srovės. Linkuvos–Joniškėlio ruože susidarė didelis prieledyninis ežeras.