Home / Sąvokos / Š / šiluvos atlaidai

šiluvos atlaidai

šiluvos atlaidai (šilinės). Vyksta rugsėjo mėnesį. Buvo plačiai žinomi dar prieš reformaciją. į atlaidus plaukdavo žmonės ne tik iš visos žemaitijos, bet ir iš Vilniaus, kitų artimų vyskupijų, net iš Ragainės. Procesijos keliavo į atlaidus žemaitijoje nuo vyskupo Merkelio Giedraičio laikų. Ilgainiui išsivystė tam tikras procesijų ceremonialas. Tokios procesijos į šiluvą, vadovaujamos parapijos kunigų, minimos jau XVII a. pabaigoje. 1866–1905 m. caro administracija atlaidus uždraudė. Organizuotos parapijų procesijos į šiluvos atlaidus atnaujintos 1906 metais.