Home / Sąvokos / Š / šv. Jonų bažnyčia

šv. Jonų bažnyčia

šv. Jonų bažnyčia. Vilniaus universiteto dalis. Tai halinio tipo bažnyčia su 7 koplyčiomis prie šoninių navų. Jogailos statyta (1387–1426) bažnyčia buvo gotikinė. 1571 m. priklausė jėzuitams. Po 1737, 1741, 1748 metų gaisrų atstatyta. 1756–1758 m. rekonstrukcijai vadovavo Tomas žebrauskas. Buvo pastatytas puošnus vėlyvo baroko stiliaus vakarinis fasadas. Bažnyčioje vykdavo ne tik pamaldos, bet ir iškilmingi susirinkimai, vaidinimai, disputai. čia sutikdavo LDK kunigaikščius, Lenkijos karalius.