Home / Sąvokos / T / Tautininkai

Tautininkai

Tautininkai. Lietuvių politinė srovė. Susikūrė XX a. pradžioje. Skelbė tautos vienybę. Pirmoji tautininkų organizacija buvo Lietuvių tautinė demokratinė partija (įsteigta 1905). 1916 m. įsteigta „Pažangos“ partija, 1919 m. – Lietuvos žemdirbių sąjunga, 1927 m. – jaunalietuvių organizacija. Tautininkų leidiniai – „Viltis“ (1907–13), „Vairas“ (1914–15). Dalyvavo Lietuvos Tarybos veikloje, turėjo atstovų Lietuvos Respublikos vyriausybėse. Ministrais buvo tautininkų atstovai J. Yčas, M. Yčas, A. Merkys, L. Noreika, J. Tūbelis. Tautininkas A. Smetona 1919–20 m. ir 1926–1940 m. buvo Lietuvos Prezidentas.