Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / T / Tautų Sąjunga

Tautų Sąjunga

Tautų Sąjunga. Tarptautinė organizacija, įsteigta 1919 04 28 Paryžiaus taikos konferencijoje. Sudarė 44 valstybės. Sąjungos tikslas – užtikrinti tautų politinę nepriklausomybę ir taiką pasaulyje. Tautų Sąjunga neturėjo karinių pajėgų, todėl negalėjo taikyti ryžtingų priemonių šiuos principus pažeidžiančioms valstybėms. 3–4 dešimtmetyje iš Tautų Sąjungos išstojo Vokietija, Japonija, Italija, SSRS, nes Tautų Sąjunga bandė varžyti jų veiksmus. Tautų Sąjunga veikė iki 1939 m., formaliai paleista 1964 04 19. Jos funkcijas perėmė Jungtinių Tautų Organizacija.