Home / Sąvokos / T / Teocentrinė pasaulėžiūra

Teocentrinė pasaulėžiūra

Viduramžeis įsigalėjusi pasaulėžiųra, kad žemeje viskas vyksta Dievo valia.