Earn points at Fortune Club when you visit site to get racing.
Home / Sąvokos / T / Teocentrinė pasaulėžiūra

Teocentrinė pasaulėžiūra

Viduramžeis įsigalėjusi pasaulėžiųra, kad žemeje viskas vyksta Dievo valia.