Home / Sąvokos / T / Terminatorius

Terminatorius

Terminatorius – XVII a. LDK Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo raštininko nusamdyti padėjėjai.*

lot. termināt|or, ōris m [termino] vėl. ribų nustatytojas (IV a.)

* Janulaitis A.: Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI — XVIII a., Jo atsiradimas, veikimas ir reikšmė Lietuvos gyvenime, Kaunas, 1927, p. 166.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>