Home / Sąvokos / T / Tilžės taikos sutartis

Tilžės taikos sutartis

Tilžės taikos sutartis (1807 06 25). Taikos sutartis tarp Rusijos ir Prancūzijos, sudaryta Tilžėje po Napoleono kariuomenės pergalės rusų – prūsų – prancūzų 1806–07 m. kare. Prūsija prarado beveik pusę teritorijos – žemės kairiajame Elbės krante atiteko naujai kuriamai Vestfalijos karalystei, Kotbuso apylinkės – Saksonijai, Belostoko – Rusijai, Dancigas (Gdanskas) tapo laisvuoju miestu, lenkų žemėse sukurta Varšuvos kunigaikštystė. Aleksandras I pripažino šiuos pertvarkymus Europoje, pažadėjo tarpininkauti Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai dėl taikos, įsipareigojo sudaryti paliaubas su Turkija, išvesti Rusijos kariuomenę iš Valachijos ir Moldavijos. Jei Didžioji Britanija atsisakytų Rusijos tarpininkavimo, nepripažintų jūrų laisvės ir negrąžintų Prancūzijai kolonijų, Rusija įsipareigojo nutraukti su ja diplomatinius santykius ir prisijungti prie Kontinentinės blokados. Jei Turkija atsisakytų Prancūzijos tarpininkavimo, Napoleonas įsipareigojo dalyvauti kare prieš Turkiją. Atskiru aktu buvo įteisinta karinė Rusijos ir Prancūzijos sąjunga.