Home / Sąvokos / T / Toponimika

Toponimika

Toponimika (vieta + vardas). Mokslas, tiriantis vietovardžius, jų kilmę, vartojimą ir raidą. Tyrinėjant vietovardžius, išaiškinami kalbos istorijos dalykai, sprendžiamos svarbios tautų kilmės, migracijos, etninės istorijos problemos. Mokslinės lietuvių toponimikos pradininkas yra K. Būga. Dabar yra sukaupta virš 700000 vietovardžių iš gyvosios lietuvių kalbos, apie 250000 surašyta iš rašytinių šaltinių.