Home / Sąvokos / T / Trečiasis Lietuvos Statutas

Trečiasis Lietuvos Statutas

III Lietuvos Statutas (1588). Patvirtintas Zigmanto Vazos. 1588 metais išspausdintas LDK kanceliarine slavų kalba Mamoničių spaustuvėje Vilniuje. įsigaliojo 1589 01 06. Sudarytas iš 14 skyrių, suskaidytų į 488 straipsnius. Daugelis straipsnių suformuluoti tiksliau ir bendriau nei I ir II Statutuose. III Statutas dar labiau išplėtė bajorų teises ir detaliau reglamentavo valstiečių vertimą baudžiauninkais. Tai buvo paskutinis LDK įstatymų kodifikacijos vaisius. Visi vėlesni mėginimai sudaryti naują statutą buvo nesėkmingi.