Home / Sąvokos / T / Trečiasis Reichas

Trečiasis Reichas

III Reichas. Oficialus Vokietijos pavadinimas 1933–1945 metais. šiuo pavadinimu norėta pabrėžti Hitlerio valdomos Vokietijos sąsają su šventąją vokiečių tautos Romos imperija ir Hohencolernų imperija.