Home / Sąvokos / T / Tribūnas

Tribūnas

Tribūnas. 1. Romoje aukščiausias iš plebėjų renkamas ir jų interesus ginantis pareigūnas. 2. Vienas iš 6 aukščiausių Romos legiono vadų. 3. Visuomenės veikėjas — žymus oratorius, kalbėtojas.