Home / Sąvokos / T / Trilypė sąjunga

Trilypė sąjunga

Trilypė sąjunga. Vokietijos, Austrijos–Vengrijos ir Italijos karinė politinė sąjunga, priešiška Prancūzijai ir Rusijai. Austrija–Vengrija ir Vokietija sudarė sutartį 1879 m., visos trys valstybės – 1882 metais. Sutarties dalyvės įsipareigojo suteikti viena kitai karinę paramą užpuolimo atveju. Tarp Trilypės sąjungos ir Antantės blokų kilo Pirmasis pasaulinis karas.