Home / Sąvokos / T / Trumpasis metraščių sąvadas

Trumpasis metraščių sąvadas

Trumpasis Lietuvos metraščių sąvadas. Tai 1446 m. veikiausiai Smolenske sudarytas pirmasis Lietuvos metraščių sąvadas. Manoma, kad duomenis Trumpajam sąvadui pradėta kaupti valdant Vytautui. XV a. 5 dešimtmetyje šį darbą rėmė Smolensko stačiatikių vyskupas, palaikęs LDK politiką rusų žemėse. Trumpąjį sąvadą sudaro Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis, Smolenske parašytas „Vytauto pagyrimas“ ir pasakojimas apie švitrigailos kovą su žygimantu Kęstutaičių dėl LDK sosto. Daugiausia vietos šiame sąvade užima rusų metraščių žinių santrauka iš Kijevo Rusios ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės politinės istorijos.