U

Ukmergės mūšis

Pabaisko, šventosios, Ukmergės mūšis. įvyko 1435 09 01 prie žirnajų ežero (apie 10 km į pietus nuo Ukmergės). Mūšis tarp pretendentų į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą. Abu pretendentai – žygimantas Kęstutaitis ir švitrigaila – turėjo maždaug po 15...

Unija

Unija. Monarchinių valstybių arba bažnyčių sąjunga. Valstybių unija gali būti realioji ir asmeninė. Realioji unija sudaroma sutartimi ar stipresnės valstybės aktu, tarptautiniuose santykiuose šią uniją sudarančios valstybės dalyvauja kaip viena valstybė....

Unitai

Unitai. Lenkijos ir Lietuvos valstybės stačiatikiai, 1596 m. sudarę Bresto bažnytinę uniją su katalikų bažnyčia. Unitai buvo pavaldūs popiežiui, pripažino pagrindines katalikybės dogmas, bet išlaikė savo liturgiją. Kairiakrantėje Ukrainoje unitų buvo iki B...

Upytė

Upytė, Upytės žemė. Istorinė lietuvių žemė. Buvo abipus Nevėžio vidurupio ir aukštupio (dabartinių Kėdainių, Panevėžio rajonų dalys). Pirmą kartą paminėta 1254 metais. Kai 1345 metais Algirdas su Kęstučiu dalijosi LDK, ji priklausė Kęstučio valdoms. Nuo ...

Urbanizacija

Urbanizacija. Miestų reikšmės visuomenėje augimas , miestų gausėjimas.

Urėdas

Urėdas, urėdininkas. XV–XVIII a. LDK valstybės pareigūnas. Pareigybė atsirado, kai didžiojo kunigaikščio tarnų pareigos pasidarė nuolatinės. Urėdais galėjo būti tik LDK feodalai. Aukšto rango urėdai buvo vadinami dignitoriais. Vieni urėdai buvo centr...

Urna

Urna. Keramikinis laidojimo indas sudeginto mirusiojo palaikams laikyti. Lietuvoje paplitęs nuo ankstyvojo geležies amžiaus.

Utopija

Utopija. Idealios, neįgyvendinamos visuomeninės santvarkos projektas. Pavadinimas kilo iš T. Moro knygos „Utopija“ (1516). Utopijų parašė Platonas („Valstybė“), T. Kampanela „Saulės miestas“.

Užnemunė

Užnemunė, Sūduva, Suvalkija. Lietuvos dalis kairiajame Nemuno krante. Iki XIII a. čia gyveno jotvingiai (dainaviai ir sūduviai), šiauriniame pakraštyje – lietuviai. XIV a. dėl nuolatinių Kryžiuočių ordino puldinėjimų iš dalies virto dykra. Po 1422 m. Melno...

Užnemunės kultūra

Užnemunės laidojimo paminklų kultūra. Bendrinis I–V a. baltų kultūros pavadinimas. šios srities paminklai archeologams menkai pažįstami ir mažai tyrinėti. Kultūrai atstovauja devyni nevienodi laidojimo paminklai: šiaurinėje Užnemunės dalyje žinomi plo...