Home / Sąvokos / U / Ukmergės mūšis

Ukmergės mūšis

Pabaisko, šventosios, Ukmergės mūšis. įvyko 1435 09 01 prie žirnajų ežero (apie 10 km į pietus nuo Ukmergės). Mūšis tarp pretendentų į Lietuvos didžiojo kunigaikščio sostą. Abu pretendentai – žygimantas Kęstutaitis ir švitrigaila – turėjo maždaug po 15 tūkst. karių. švitrigailos kariuomenę sudarė LDK savarankiškumo gynėjai, LDK rusų žemių kariai bei Livonijos ordino kariniai daliniai. žygimanto kariuomenė buvo sudaryta iš Lietuvos ir vakarinės Baltarusijos bei Lenkijos karių. žygimanto kariuomenei vadovavo jo sūnus Mykolas. Auštant švitrigailos pajėgos ėmė trauktis nuo ežero Ukmergės link. Tai pastebėjusi, žygimanto kariuomenė įsiveržė į švitrigailos kariuomenės vidurį. Suskaldė į dvi dalis ir sutriuškino. Livonijos ordino magistras F. Kerskorfas žuvo, 42 kunigaikščiai – švitrigailos šalininkai – pakliuvo į nelaisvę. švitrigaila pabėgo į Polocką. 1435 m. Livonijos ordino pralaimėjimas pagal padarinius prilygo žalgirio mūšiui. Ordino kariuomenė buvo sunaikinta, žuvo jo magistras, į nelaisvę pateko daugumas vyresniųjų riterių ir svečių, buvo pakirsti Vokiečių ordino Livonijos atšakos egzistencijos pagrindai.