Home / Sąvokos / U / Užnemunės kultūra

Užnemunės kultūra

Užnemunės laidojimo paminklų kultūra. Bendrinis I–V a. baltų kultūros pavadinimas. šios srities paminklai archeologams menkai pažįstami ir mažai tyrinėti. Kultūrai atstovauja devyni nevienodi laidojimo paminklai: šiaurinėje Užnemunės dalyje žinomi plokštiniai kapai su griautiniais palaidojimais, šiaurės rytuose – pilkapiai su akmenų vainikais (Pažarstis), pietvakariuose – pilkapiai su žemių sampilais ir degintiniais kapais (Rudamina), pietinėje Užnemunėje rasta akmenimis apdėtų griautinių kapų (Delnica, Radastai-Aleknonys). Užnemunės laidojimo paminklai turi tik šiam regionui būdingų bruožų. šiaurės rytų Užnemunės pilkapiai, lyginant juos su žemaitijos pilkapiais, yra mažesni, mažiau juose ir kapų – 1 arba 2. Kita vertus, kai kuo (įvijiniai antsmilkiniai, akmenų dėjimo paprotys) jie artimesni Centrinės Lietuvos plokštiniams kapams. Pietvakarių Užnemunės pilkapiai iš akmenų su degintiniais kapais priklauso platesniam regionui, paplitusiam Lenkijos šiaurės rytuose.