Home / Sąvokos / V / Valkininkų konfederacija

Valkininkų konfederacija

Valkininkų konfederacija. Lietuvos bajorų ginkluota politinė sąjunga, sudaryta 1700 m. spalio pabaigoje prie Valkininkų. Tikslas – kovoti prieš Sapiegų įsigalėjimą LDK. Karo vadu konfederatai išrinko Mykolą Višnioveckį, maršalka – M. Katilą. Lemiamas konfederatų ir Sapiegų karinių pajėgų mūšis (konfederatams vadovavo Grigalius Antanas Oginskis, Sapiegų kariuomenei – didžiojo etmono sūnus Mykolas) įvyko 1700 11 18 prie Lieponių (Trakų raj.) ir baigėsi Sapiegų pralaimėjimu. Mykolą Sapiegą Valkininkuose bajorų minia užkapojo kardais. Daug kitų Sapiegų pabėgo į Lenkiją. Konfederatai paskelbė Sapiegas krašto išdavikais, konfiskavo jų dvarus ir turtus, pašalino iš valstybinių pareigų.