Home / Sąvokos / V / Varpininkai

Varpininkai

Varpininkai. 1888–1902 m. veikusi lietuvių liberali demokratinė grupuotė. Kovojo prieš tautinę priespaudą, lenkinimą, rūpinosi lietuvių tautinės savimonės, kultūros ugdymu, propagavo pažangius ūkininkavimo metodus. Rengdavo metinius suvažiavimus, kurie rinkdavo varpininkų centro arba vykdomąjį komitetą. Veikloje dalyvavo V. Kudirka, J. Adomaitis-šernas, J. Staugaitis, K. Grinius, A. Smetona. Leido žurnalus „Varpas“ (1889–1905), „ūkininkas“ (1890–1905), „Naujienos“ (1901–1903). 1902 m. varpininkai susibūrė į Lietuvių demokratų partiją.