Home / Sąvokos / V / Varšuvos konfederacija

Varšuvos konfederacija

Varšuvos konfederacija. Siekdami neutralizuoti galimus neigiamus Henriko Valua atėjimo į sostą padarinius, 1573 01 28 Varšuvoje susirinkę Lenkijos bajorai (LDK atstovai dėl politinių priežasčių nedalyvavo) paskelbė dokumentą, žinomą 1573 m. Varšuvos konfederacijos akto pavadinimu. šiame dokumente greta kitų įvairias valstybės gyvenimo sferas liečiančių dalykų buvo nurodyta, kad, nors Respublikoje yra nemažų religinių skirtumų, įvairių konfesijų atstovai įsipareigoja nepralieti kito tikėjimo išpažinėjų kraujo. Valdančiajam Respublikos bajorų luomui buvo juridiškai įteisinta tikėjimo išpažinimo laisvė (LDK bajorija tokias garantijas iš esmės buvo gavusi iš didžiojo kunigaikščio dar 1563 m.). 1573 m. Varšuvos konfederacijos religinės santarvės priimta nuostata įrašyta į 1588 m. Lietuvos Statutą, kuris juridiškai įteisino jos galiojimą LDK.