Home / Sąvokos / V / Varšuvos kunigaikštystė

Varšuvos kunigaikštystė

Varšuvos kunigaikštystė, Varšuvos hercogystė. Vasalinė Napoleono Prancūzijos valstybė, sudaryta po Tilžės taikos sutarties 1807 m. iš Prūsijos atimtose lenkų žemėse. 1809 m. prie kunigaikštystės buvo prijungtos iš Austrijos atkariautos lenkų žemės. 1814–15 m. Vienos kongreso sprendimu Varšuvos kunigaikštystė padalinta tarp Rusijos, Austrijos ir Prūsijos, išskyrus Krokuvą ir jos apylinkes, kur buvo sukurta šių trijų valstybių protektoratui paklūstanti Krokuvos respublika.