Home / Sąvokos / V / Vasilčikovai

Vasilčikovai

Vasilčikovai. Rusijos kunigaikščių giminė. Turėjo dvarų Lietuvoje. Pradininkas – Ilarionas Vasilčikovas (1777–1847), pradėjęs karo tarnybą eiliniu kareiviu, gavęs generolo laipsnį, 1831 m. – grafo, 1839 m. – kunigaikščio titulą. žymesni atstovai – Aleksandras Vasilčikovas (1818–1881), rusų visuomenės veikėjas; Ilarionas Vasilčikovas (1805–1862), Kijevo generalgubernatorius ir karo apygardos viršininkas.