Home / Sąvokos / V / Vėlyvoji gotika

Vėlyvoji gotika

Vėlyvoji gotika. Vėlyvasis gotikos laikotarpis Lietuvoje truko nuo XV a. II pusės iki XVI a.