Home / Sąvokos / V / Versalio taikos sutartis

Versalio taikos sutartis

Versalio taikos sutartis. Taikos sutartis tarp Antantės valstybių ir Pirmajame pasauliniame kare nugalėtos Vokietijos, pasirašyta 1919 06 28. įsigaliojo nuo 1920 01 10. šia sutartimi Lenkija atgavo savo vakarines sritis (Didžiąją Lenkiją ir Pamarį), Prancūzija – Elzasą ir Lotaringiją, Belgija – Epeną ir Malmedi. Gdanskas paskelbtas laisvuoju, Tautų Sąjungos valdomu miestu. Vokietija įpareigota sumokėti reparacijas, apribota jos kariuomenė, uždrausta turėti tankų, sunkiosios artilerijos ir karo aviacijos.