Home / Sąvokos / V / Vienos kongresas

Vienos kongresas

Vienos kongresas (1814–1815). Europos valstybių kongresas. Dalyvavo visos Europos valstybės, išskyrus Turkiją. šis kongresas užbaigė Europos valstybių koalicijų karus su Napoleonu I. Sudarytos sutartys dėl teritorijų pasidalijimo. įtvirtintas politinis Vokietijos ir Italijos susiskaldymas. Varšuvos kunigaikštystės žemes pasidalino Rusija, Prūsija ir Austrija. Prancūzija prarado savo užkariautas teritorijas. 1815 09 sukurta šventoji sąjunga.