Home / Sąvokos / V / Vienos mūšis

Vienos mūšis

Vienos mūšis. 1683 09 12 mūšis tarp turkų (158 tūkst. karių, vadas Kara Mustafa) ir jungtinės lenkų-austrų kariuomenės (apie 60 tūkst. karių, vadas – Jonas Sobieskis). Po žiaurių, ištisą dieną trukusių grumtynių turkai buvo sutriuškinti ir pasitraukė. Jie neteko apie 50 tūkst. karių, beveik 300 pabūklų. Tarp žuvusiųjų buvo 6 pašos, tačiau pats Mustafa pabėgo į Belgradą (ten sultono įsakymu buvo nužudytas). šia pergale J. Sobieskis išgarsėjo visoje Europoje. Popiežiui jis nusiuntė turkų stovykloje užgrobtą žalią Islamo pranašo vėliavą. Po mūšio prie Vienos buvo sustabdyta Osmanų imperijos ekspansija į centrinę Europą.