Home / Sąvokos / V / Vilniaus konferencija

Vilniaus konferencija

Vilniaus konferencija. 1917 09 18–1917 09 22 Vilniuje vykęs lietuvių atstovų susirinkimas, kuriame buvo svarstomos Lietuvos valstybės atkūrimo problemos. Dalyvavo 222 įvairių politinių srovių atstovai. Konferencija priėmė bendro pobūdžio rezoliuciją, kurioje skelbė, kad reikia atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę etnografinėmis sienomis; nustatyti Lietuvos santykiams su kitomis valstybėmis turi būti išrinktas Steigiamasis seimas. Vilniaus konferencijoje buvo išrinkta Lietuvos Taryba.