Home / Sąvokos / V / Vilniaus pilys

Vilniaus pilys

Vilniaus pilys. VI–XVIII a. gynybinių ir visuomeninių pastatų kompleksas, įsikūręs kairiajame Neries krante, abipus Vilnios žiočių. Vilniaus pilių kompleksą sudarė Aukštutinė, žemutinė ir Kreivoji pilys. Aukštutinė (Gedimino) pilis yra Pilies kalne. Iki XIII a. buvo medinė. XIV a. I pusėje pastatyta mūrinė. žemutinė pilis stovėjo Pilies kalno vakarinėje ir šiaurinėje pašlaitėje tarp Vilnios atšakų. Ji išaugo iš Aukštutinės pilies papilio. Iki XIII a. vidurio buvo apjuosta beveik 1 km ilgio mūro siena. Joje gyveno Lietuvos didieji kunigaikščiai. 1520–1545 m. žygimantas Senasis perstatė Valdovų rūmus renesanso stiliumi. 1665 m. po rusų įsiveržimo Valdovų rūmai buvo suniokoti ir nebetiko valdovams gyventi. 1795 m., žlugus Lietuvos ir Lenkijos valstybei, rūmai nugriauti. Kreivoji pilis buvo pastatyta kalvoje, kurią vadino Plikuoju (Kreivuoju) kalnu. Medinę pilį 1390 m. sudegino kryžiuočiai.