Home / Sąvokos / V / Vilniaus spaustuvė

Vilniaus spaustuvė

Vilniaus akademijos (universiteto) spaustuvė. Didžiausia ir svarbiausia LDK poligrafijos įmonė. Veikė 1575–1805 metais. Turėjo raidžių liejyklą, knygrišyklą, knygyną ir biblioteką. įkūrė Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, kuris iš Bresto perkėlė tėvo spaustuvę, spausdinusią evangelikų reformatų literatūrą. 1585 m. ji buvo padovanota Vilniaus akademijai (universitetui). 1805 m. dėl nerentabilumo parduota Juzefui Zavadskiui. Išleido apie 3275 leidinius lotynų, lenkų, latvių, prancūzų, graikų, rusų, italų, vokiečių, lietuvių (143 knygos) kalbomis. Spaustuvė buvo Lietuvos periodikos pradininkė. čia išspausdintas ir Lietuvos Statutas.