Home / Sąvokos / V / Vilniaus vyskupija

Vilniaus vyskupija

Vilniaus vyskupija. įsteigta 1388 m. ir priskirta Gniezno bažnytinei provincijai. Pirmasis vyskupas – lietuvis ar bent jau mokėjęs lietuviškai pranciškonas Andrius. Vilniaus vyskupija apėmė 8 LDK vaivadijas: Vilniaus, Trakų, Vitebsko, Polocko, Minsko, Naugarduko, Mstislavlio, Smolensko ir dalį Brastos. 1744 m. ji turėjo 388 parapines bažnyčias.