Home / Sąvokos / V / Viršaitis

Viršaitis

Viršaitis. Vyriausiasis valsčiaus pareigūnas Lietuvos Respublikoje. Pavaldus apskrities viršininkui.