Home / Sąvokos / V / VLIK

VLIK

VLIK, Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas. Lietuvių organizacija, įsteigta 1943 11 25 kaip pasipriešinimo okupacijai centras bei aukščiausia instancija, skirta ginti lietuvių tautos teises, kalbėti tautos vardu Lietuvoje ir užsienyje, rūpintis Lietuvos valstybingumo atkūrimu. Pirmininku išrinktas S. Kairys. VLIK veikloje dalyvavo įvairių politinių srovių atstovai. Turėjo pavaldžią Laisvės armiją. Po 1944 m. veikė Vokietijoje. Atkūrė Lietuvos Raudonąjį kryžių, 1946 m. paruošė Pasaulio lietuvių bendruomenės organizacinį planą. Nuo 1955 m. veikė JAV. Informavo pasaulio valstybes apie padėtį Lietuvoje, leido informacinius leidinius, rengė suvažiavimus.