Home / Sąvokos / V / Volumina legum

Volumina legum

Volumina legum (lotyniškai – įstatymų knyga). 1347–1793 m. Lenkijos, o nuo 1569 m. Liublino unijos ir Lietuvos įstatymų rinkinys, apimantis Seimų konstitucijas, valdovų privilegijas, mokesčių universalus, muitų instrukcijas, tarptautines sutartis, unijų ir kt. teisinius aktus. Visi aktai buvo tvirtinami seimų ir turėjo įstatymo galią. Volumina legum sudaro 10 tomų tekstų ir 2 tomai dalykų rodyklių. Pirmi 6 tomai išleisti 1732–1739 metais. 7 ir 8 tomai – 1782 m. 1889 m. Krokuvoje buvo išleistas 9 tomas, o 1952 m. Poznanėje – 10 tomas.