Home / Sąvokos / V / Vykdomasis komitetas

Vykdomasis komitetas

Vykdomasis komitetas, darbo žmonių deputatų tarybos, liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas. SSRS – valdymo organas, renkamas iš vietos liaudies deputatų tarybos (iki 1977 m. – darbo žmonių deputatų tarybos) deputatų.