Home / Sąvokos / V / Vytis

Vytis

Vytis. LDK, I ir II-osios Lietuvos Respublikos herbas. LDK herbas nuo XIV a. pab. Vaizduoja šarvuotą raitelį. XV a. II pusėje ir XVI a pr. nusistovėjo dešinioji raitelio jojimo kryptis, iškeltas virš galvos kalavijas, skydas su dvigubu kryžiumi (Jogailaičių herbas), sidabro spalvos raitelis ant balto žirgo raudoname fone. Vytis buvo vartojamas LDK kanclerio ir pakanclerio antspauduose, išsiuvinėtas vaivadijų vėliavose. Lenkijos ir Lietuvos valstybės (1569–1795) herbą sudarė 2 vyčiai ir 2 Lenkijos ereliai.