Z

Zanavykai

Zanavykai. Pietiniai vakarų aukštaičiai. Zanavykų šnekta artimiausia bendrinei lietuvių kalbai. Gyvena Griškabūdžio, Kudirkos Naumiesčio apylinkėse.

Zapoljės paliaubos

Zapoljės Jamo paliaubos. 1582 01 06–1582 01 15 tarp Respublikos ir Maskvos sudarytos paliaubos, užbaigusios 1579–1582 m. Stepono Batoro karą su Maskva. Jis buvo labai sėkmingą LDK: atgautas Polockas, rusų kariuomenė išstumta iš LDK teritorijos, užimta strat...

Zavadskiai

Zavadskiai. Spaustuvininkų šeima, 1803 m. atvykusi į Lietuvą iš Poznanės. Leido knygas lenkų, lietuvių kalbomis. Jų dėka 1805–1939 m. Vilnius tapo stambiu lenkų leidyklų židiniu. Zavadskių spaustuvė likviduota 1939 metais. žymiausi atstovai – Juozapas Zavads...

Zebržydovskio rokošas

Zebržydovskio rokošas. (1606–1607) Lenkijos bajorų maištas prie valdovą Zigmantą Vazą. Karalių kaltino, kad šis su jėzuitų bei svetimšalių pagalba siekiąs absoliutizmo ir nesilaikąs „Pacta conventa“. 1606 m. M. Zebržydovskio (nuo 1596 m. – Lenkijos ma...

Zemstva

Zemstva, žemietija. 1864–1918 m. Rusijos imperijoje – gubernijų, apskričių, nuo 1917 m. ir valsčių savivaldybė. Neegzistavo ten, kur vyravo nerusai bajorai arba kur nebuvo dvarininkų žemėvaldos (Kaukaze, Lenkijoje, Pabaltijyje, Sibire). Aukščiausias ...

Zodiakas

Zodiako žvaigždynai (gyvūnas). Dvylika žvaigždynų, per kuriuos eina ekliptika, Mėnulio ir planetų metiniai keliai. Kiekviename Zodiako žvaigždyne Saulė būna maždaug mėnesį. žvaigždynų įvardijimas susijęs su primityviais astronominiais kalendoriniais steb...

Zoomorfizmas

Zoomorfizmas (gyvūnas + pavidalas). Gyvūnų bruožų priskyrimas realiems arba įsivaizduojamiems objektams. Labiausiai susijęs su gyvūnu kultu, kurio šaknys glūdi totemizme.

Zubovai

Zubovai. Rusijos, vėliau ir Lietuvos dvarininkų giminė. Rusijoje iškilo XVIII amžiuje. 1793 m. Aleksandrui Zubovui ir keturiems jo sūnums Jekaterina II suteikė grafų titulus. Aleksandro sūnus Platonas Zubovas dalyvavo Respublikos padalijimuose, po III p...