Home / Sąvokos / Z / Zapoljės paliaubos

Zapoljės paliaubos

Zapoljės Jamo paliaubos. 1582 01 06–1582 01 15 tarp Respublikos ir Maskvos sudarytos paliaubos, užbaigusios 1579–1582 m. Stepono Batoro karą su Maskva. Jis buvo labai sėkmingą LDK: atgautas Polockas, rusų kariuomenė išstumta iš LDK teritorijos, užimta strategiškai svarbi Didžiųjų Lukų tvirtovė ir apgultas Pskovas. Sutartimi tarp abiejų valstybių buvo sudarytos 10 metų paliaubos. Ivanas IV atsisakė Livonijos, Polocko ir Veližo, o Steponas Batoras Maskvai grąžino Didžiuosius Lukus, Sebežą. Paliaubos baigė 1558 m. prasidėjusius ilgus Ivano IV karus dėl Livonijos užvaldymo. Lietuva atgavo karo metu prarastas žemes. Respublikos valdžioje liko Livonija ir pietinė Estija. Maskvos bandymas prasiveržti prie Baltijos jūros buvo nesėkmingas.