Home / Sąvokos / Z / Zavadskiai

Zavadskiai

Zavadskiai. Spaustuvininkų šeima, 1803 m. atvykusi į Lietuvą iš Poznanės. Leido knygas lenkų, lietuvių kalbomis. Jų dėka 1805–1939 m. Vilnius tapo stambiu lenkų leidyklų židiniu. Zavadskių spaustuvė likviduota 1939 metais. žymiausi atstovai – Juozapas Zavadskis (1778–1838), leidyklos įkūrėjas; Adomas Zavadskis (1814–1875), įsteigęs knygyną Varniuose, kur iki lietuviškos spaudos uždraudimo platino lietuviškas knygas; Feliksas Zavadskis (1824–1891), Vladislovas Zavadskis (1885–?), ekonomistas.