Home / Sąvokos / Z / Zebržydovskio rokošas

Zebržydovskio rokošas

Zebržydovskio rokošas. (1606–1607) Lenkijos bajorų maištas prie valdovą Zigmantą Vazą. Karalių kaltino, kad šis su jėzuitų bei svetimšalių pagalba siekiąs absoliutizmo ir nesilaikąs „Pacta conventa“. 1606 m. M. Zebržydovskio (nuo 1596 m. – Lenkijos maršalka, nuo 1601 m. – Krokuvos kaštelionas) sušauktame Sandomiro suvažiavime sudaryta bajorų konfederacija prieš Zigmantą Vazą. Pastarasis sušaukė bajorus į Vislicos suvažiavimą, kuriame patvirtino visas bajorų teises ir privilegijas ir pažadėjo ateityje spręsti valstybės reikalus kartu su senatoriais. Taip karaliui pavyko atitraukti dalį bajorų nuo Zebržydovskio ir Jonušo Radvilos vadovaujamo bajorų maišto, gavusio Zebržydovskio rokošo pavadinimą. 1607 m. ties Guzovu maištininkų pajėgas sumušė Zigmanto Vazos kariuomenė. 1607 m. Seime maištininkams paskelbta amnestija. Jie sutiko pripažinti Zigmantą Vazą Respublikos valdovu, tačiau šis turėjo dar kartą prisiekti „Pacta conventa“ ir pasižadėti niekad nebandyti stiprinti karaliaus valdžios.